Állam nélküli nemzetek és változó dinamikák a közép-keleten

KATONA Magda Nasrin: Beludzsisztán államiságának problematikája
KATONA Magda Nasrin - RÉPÁSI Krisztiá: Kurd autonómiák, avagy önálló állam
MOHAMMAD Yar - KATONA Magda Nasrin: A pastun kérdés

Magyar kisebbség a választásokon

DARCSI Karolina: Az ukrán választási rendszer változásainak hatása a kárpátaljai magyar érdekképviselet lehetőségeire
ZSIGMOND Csilla: Pártrendszerről, politikai kommunikációról a 2012-es romániai parlamenti választások kapcsán
SÓLYOM Andrea: Politikai cselekvési minták középiskolások és egyetemisták körében

Szemle

FILEP Tamás Gusztáv: Széljegyzetek a népi mozgalom történetének monográfiájához
Papp István: A magyar népi mozgalom története 1920-1990, Jaffa Kiadó, Budapest, 2012, 270 oldal
UNGVÁRI Zrínyi Imre: A kulturális identitás irodalmi és filozófiai támpontjai
Fábián Ernő: Az élet értelme. Madách Imre filozófiája, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 156 oldal
BOTH Noémi Zsuzsanna: Metamorphosis Transylvaniae
Balázs Sándor: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség, Kriterion Könyvki- adó, Kolozsvár, 2012, 386 oldal
BERECKI Beáta Hajnalka: "Virtuális album" a 19. századból
Szathmári Pap Károly: Erdély képekben, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 206 oldal
LACZKÓ Szabolcs: A szatmári sváb identitás
Baumgartner Bernadette: Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei néme- tek a két világháború között (1918-1940), Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 264 oldal

Abstract

Számunk szerzői

Vissza