FILEP Tamás Gusztáv: Az identitáskilátó emeleteiről - Közelítések

A határ mint komplex rendszer és az identitás

Bevezető a kutatásról
PAKOT Ágens - SŐRÉS Anett: Nemzeti identitás a határon és azon túl...
A határon túli magyarok nemzeti identitásdimenzióinak alakulása a magyar-szlovák-ukrán határ mentén
ÖRKÉNY Antal - SZÉKELYI Mária: Származás, identitásőrzés, asszimiláció
KOLTAI Júlia: Nemzeti identitás a különböző földrajzi-nemzetiségi alcsoportok között

Nemzetértelmezés, identitás Nyugaton...

GÖNCZ Borbála: Európai identitás?!
TÓTH Annamária: Franciaország és a határon túli franciák
A francia nemzetfelfogás Québec és az Aosta-völgy példáján keresztül
ANDREIDES Gábor: "Az olasz lélek megteremtése egy büszke küldetés"
Az olasz identitás és nacionalizmus erősítésére tett francia kísérlet

...és Keleten

MAKKAI Béla: Bosznia-Hercegovina mint magyar kivándorlási, avagy expanziós célterület
VLAISAVLJEVIC, Ugo: Etnikai identitás és háború
SÁFI Csaba: A határon túli oroszországi honfitársak az orosz politikai gondolkodásban, a Jelcintől Medvegyevig tartó időszakban. Eltérő elméleti megközelítések
ZAHORÁN Csaba: Románia magyar szíve
Székelyföld képei a magyar és aromán közbeszédben 1989 után

Szemle

PETHŐ Sándor: Posztumusz grimasz
Zelei Miklós: Situs inversus. Az Isten balján, Komp-Press - Korunk Kiadó, Kolozsvár, 2013
BARÁTH Gergely: Cseh migráció, gazdasági expanzió és a magyarországi cseh közösségek a dualizmus korában.
Mészáros Andor: Cseh elem a magyar polgárosodásban, Budapest-Piliscsaba-Esztergom, 2011

Abstract

Számunk szerzői

Vissza