Lőrincz Csaba-díj

Székely István: A módosított parlamenti választási törvény dilemmái

Népszámlálások 2011

Kiss Tamás: A 2011. évi romániai népszámlálás tanulságai és következményei
Badis Róbert: Látlelet a vajdasági magyarok demográfiai helyzetéről
Gyurgyík László: Kik vagytok ismeretlenek?
A szupersztár ismeretlen - a népszámlálási adatok tükrében
Papp Z. Attila: Romák és magyar cigányok a Kárpát-medencében
Demográfiai áttekintés
Tánczos Vilmos: "Hát mondja meg kend, hogy én mi vagyok!" A csángó nyelvi identitás tényezői: helyzetjelentés a 2011-es népszámlálás kapcsán

Szemle

Adorjáni Anna: Őrjítő rendszerüzenet
Gazsó L. Ferenc - Zelei Miklós: Őrjítő mandragóra. Bevezetés a politikai pszichiátriába, L'Harmattan, Budapest, 2012, harmadik, javított, bővített kiadás

Tarapcsák Ilona: Menni kell
Kurdi Mária: Kultúrák között. Magyar és más közép-és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában, Lucidus Kiadó, Budapest, 2011

Rágyanszki György: Még keressük a közös nyelvet
OTČENÁ©OVÁ, Slávka - ZAHORÁN Csaba (szerk.): Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz. Szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde - Hµadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov, Kassai Pavol Jozef ©afárik Egyetem - Univerzita Pavla Jozefa ©afárika v Koąiciach, 2012

Abstract

Számunk szerzői

Vissza