Etnikai térformáló tendenciák - kisebbségi építészet

Ványolós Endre: Modern tér történetek Kelet-Európából
Péter László: "Kié itt a tér" A kolozsvári Főtér színeváltozásai egy diskurzuselemzés tükrében
Források:
Kolozsvár, Főtér cikkek, Szabadság
Kolozsvár, Főtér cikkek, Transindex György V. Imola: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen
Vajda Barnabás: Az emlékezés helye: a Május 1. tér
Szakály Tamás: Kikötők
Demeter Csanád: Urbanizációs kísérletek Székelyföld elmaradott régióiban
Vizi György: A Kárpát-medencei építőipari szakközépiskolák együttműködése az épített örökség megismertetésében
Sebestyén József: Az épített örökség településléptékű dokumentálása a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben (1996 - 2009)

Szemle

Sebestyén József: Rendezetlen gondolatok "az eltűnt (eltünedező) idő nyomában"
Fekete Zsolt: Az idő fényképe / The Photograph of Time, Méry Ratio Kiadó, Budapest, 2010, 240 oldal

Zákonyi Botond: A kis magyar világról
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 - 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal

Tófalvi Zselyke: A 20. század több szempontból
Gyáni Gábor - Pritz Pál - Romsics Ignác - Szarka László - Tomka Béla: A mi 20. századunk, Korunk - Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2011, 168 oldal

Pál Zoltán: Fájdalmas közös történelem
Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések. Tanulmányok a magyar-román (román-magyar) kapcsolattörténetről és identitásról, Kisebbségkutatás könyvek, Lucidus Kiadó, Budapest, 2011, 220 oldal

Abstract

Vissza