Romániai magyar közösség - etnikai társadalom

Kiss Tamás: Támpontok az erdélyi etnikai rétegződési rendszer vizsgálatához
Opra Pál: Erdély lakosságának foglalkozás szerinti megoszlása az 1930-as népszámlálási adatok alapján
László Márton: Az állami elvonási technikák és azok hatása az állattenyésztésre néhány székelyföldi településen 1953-ban

Nemzetállamok és kisebbségek a poszt-szovjet térségben

Makkay Lilla: Lehetőségek, versengés és egymásra utaltság a messzi Északon Regionális együttműködés és "Nagy Játszma" Európa tetején
Fehér Diána: A soknemzetiségű Krím-félsziget az orosz-ukrán kapcsolatokban
Protsyk, Oleh és Osoian, Ion: Etnikai vagy multietnikus pártok? Választási küzdelem és a parlamenti képviselőjelöltek kiválasztása Moldovában
Sordia, Giorgi: Oszétok Grúziában - a 2008-as háború után
Ölveczky Anna: A Lett Köztársaság állampolgársági politikája 1989-2009
Lagzi Gábor: A litvániai lengyel kisebbség az 1989-et követő időszakban

Szemle

Molnár József: Két nemzetrész eltérő demográfiai alakulása
Gyurgyík László - Kiss Tamás: Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2010, 319 oldal
Gál Katalin: Gyorstalpaló társadalmi problémákból diákoknak, politikusoknak, egyéb szakmabelieknek
Péter László: TP 5.0 Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában című könyvéről. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009, 402 oldal

Vissza