Lubomír Feldek: A hivatalba járó költő
Néhány gondolat a szlovák-magyar viszonyról

Hazai kisebbségek

Rozs András: Pécs etnikai közösségei

Közép- és Kelet-Európa

Morován Zsolt: Maradhat-e Szlovákia Keleten?
Munkácsi József: Magyarország helye és szerepe a nagyhatalmi játszmában
Szesztay Ádám: A litván-lengyel viszony és a Baltikum euroatlanti csatlakozása

Egyházak

Szesztay András: II. János Pál a "nemzetek jogairól" és a "lélekben 15 millió magyar"

Műhely

Christoph Pan: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme. Az európai kisebbségi jogvédelmi rendszer
Jakab Attila: A kisebbségi kérdés mint a többség válsághelyzetének a visszatükröződése

Gazdaság

Jánki András: Szabad gazdasági övezetek Ukrajnában

Dokumentum

Tőkés László: Román és magyar nemzetpolitika

Visszhang

Jávorszky Béla: Néhány gondolat az észtországi és lettországi oroszokról (Gereben Ágnes tanulmányára reagálva)

Szemle

Az autonómia alapvető kérdései

Vissza