Energiapolitikai dilemmák Közép-Európába
Kaderják Péter - Peter Cameron - Tóth András István: Egyoldalú földgázimport-függőség: egy új energiaellátás biztonsági kérdés Európa számára
Tóth András: Lépéskényszerben a hazai energiapolitika
Balázs Dalma: Az energiaszektor politikai jelentősége
Dr. Homonnay Zoltán - Dr. Varga Kálmán: A nukleáris energiatermelés szerepe és perspektívái a világban és Magyarországon
Kimpián Aladár: Közös áram? Külön áram?

Románia történelme
Lucian N. Leustean: Ortodoxia és állam: a kommunizmus építése a Román Népköztársaságban (1948-1949)
Makkai Béla: Egy kisebbségi hetilap - A Bucuresti Híradó (1876-1882)

Kisebbségi diskurzusok
Neszméri Csilla: Csehszlovákiai magyar sajtó. A Jó Barát
Vince László: A dél-tiroli német sajtó nyelvpolitikai szerepvállalása
Propszt Eszter: Gondolatok a magyarországi német szociális csoport re-produkciójáról

Szemle
Dr. Sipos Kinga Ágnes: jogi biztosítékok a nemzeti kisebbségek túlélésére (Kardos Gábor: Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák, Gondolat, Budapest, 2007)
Emplényi Katalin: "Kisebbségvédelem á la Európa" (Győri Szabó Róbert: Kisebbség. Autonómia. Regionalizmus, Osiris Kiadó, Budapest, 2006))
Varga Bálint: A konzervatív-liberális kihívás (Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és a nacionalizmus története, Osiris Kiadó, Budapest, 2007)

Vissza