(Az alábbi tanulmányok az Identitás-megőrzés tömbben és szórványban elnevezésű konferencián, 2006. november 30-án a Sándor-palotában tartott a "Határon túli magyarság a 21. században" című konferenciasorozat 2. ülésén elhangzott felszólalások szerkesztett változatai)

Előszó
Vetési László: "Mit cselekedjünk, hogy megmaradjunk?"
Szarka László: A szórványhelyzet identitásszerkezeti sajátosságairól. Megközelítések, beszédmódok a Kárpát-medencei magyar szórványokról
Csete Örs: Lesz-e a szórványnak magyar identitása 2020-ban?
Gereben Ferenc: A határon túli magyarok kulturális identitása (Különös tekintettel a tömb- és szórványmagyarságra)
Végel László: Zárt és nyitott identitás
Péntek János: Dinamikus nyelvi folyamatok és az identitás. Erdély és a Kárpát-medence
Bodó Barna: A szórványtól a nemzetig - és vissza
Darvas-Kozma József: A szórványkérdés a Gyulafehérvári Érsekség szemszögéből
Lampl Zsuzsanna: Nemzeti identitás tömbben és szórványban
Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében
Andócsi János: Az identitás nyomában, Horvátországban
Kolláth Anna: Anyanyelv és kétnyelvű oktatás a szlovéniai Muravidéken
Gerhard Baumgartner: Az ausztriai magyarság a szovjet megszállástól napjainkig (1945-2005)
Molnár József: A kárpátaljai tömb- és szórványmagyarság identitástudatának eltérései

1956 brit, lengyel és román szemmel
Magyarics Tamás: Egy "közlekedési baleset" a békés egymás mellett élés útján: a magyar forradalom és Nagy-Britannia
Tony Kemp-Welch: Szabadulás a sztálini örökségtől: Lengyelország 1956-ban
Varga Andrea: Ötven méltatlan év

Vissza