Határon túli magyarság a XXI. században: tények és perspektívák - Válogatás a KEH által szervezett konferencia előadásaiból, 2006. május 4.
Bakk Miklós: Az erdélyi magyarság politikai érdekérvényesítésének feltételei és uniós perspektívái
Göncz László: A muravidéki magyarság tegnap és ma
Gyurgyik László: A szlovákiai magyarság szerkezeti összetételének változásai
Kiss Tamás-Csata István: Népesedési perspektívák Erdélyben
Lampl Zsuzsanna: Munkaerőpiaci és egészségügyi helyzet - a szlovákiai magyar identitás alakulásának újabb tényezői
Losoncz Alpár: Egy kisebbségi érdekérvényesítési modell időközi mérlege: többletlehetőségek vagy többletillúziók?
Majnek Antal: Beszámoló a kárpátaljai magyarság helyzetéről
Molnár József: A kárpátaljai magyar közösség: helyzete, perspektívái
Vetési László: A szórványban is pozitív jövőkép kell

A magyar "modell"
Miskolczy Ambrus: Forradalom és nemzetiség (modell és valóság)
Dévényi Árpád: Nemzetpolitikai kérdések Magyarországon 1948-1989
Tófalvi Zselyke: A magyar hatóságok bánásmódja a kirekesztettekkel

Műhely
B. Kovács András: A bíró színe előtt - magyarul
Colin H. Williams: Hivatalos kétnyelvűség és alkotmányos reform az Egyesült Királyságban II. rész

Szemle
Vizi Balázs: Egység, kisebbség, identitás (Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek, Friedrich Ebert Stiftung, Budapest, 2006)

Vissza