A Pro Minoritate folyóirat


Alapítványunk, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány egyik legfontosabb projektje a Pro Minoritate, negyedéves kisebbségpolitikai szemle kiadása. Noha a szerkesztőség összetétele változik, a szerkesztők célkitűzése a régebbi lapsorozat legjobb hagyományainak folytatása.

Folyóiratunkban ezután is rendszeresen foglalkozunk a határon túli magyarok politikai és kulturális életével, a szomszédos országok, népek történelmével és aktuális politikai törekvéseivel, illetve folyamatosan törekszünk tágabb régiónk, Közép- és Kelet-Európa politikai, társadalmi helyzetének elemzésére. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy olyan, a politikától, policy-től, pilitics-től távol álló területek is helyet kapjanak a lapban, mint a képzőművészet, irodalom.

Az 1989-es rendszerváltás nagyobb szabadságot hozott a térségünknek, így természetesen a nemzeti kisebbségeknek is, de a többségi nemzetek nacionalizmusa is szabadabban bontakozhat ki. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy új folyamunk első számától kezdve, és majdan a továbbiakban is próbáljunk rávilágítani a térség népeinek mint államalkotó nemzeteknek fejlődési problémáira, nehezen feloldható történelmi gyökerű görcseire. A nemzeti önrendelkezés fogalmának bizonytalan státusza, a teljes önrendelkezés hiánya, illetve a kisebbségi nemzeti identitások vállalásának megakadályozása következménye és oka is, hogy a térségben minden nemzettudat feldolgozatlan konfliktusokkal terhes, sérült.

Viselkedjenek bárhogy is, a nemzeti kisebbségek puszta létüknél fogva konfliktusforrást jelentenek az adott országok politikai életében. Ezért is akarunk olyan lapszámokat előállítani, melyek a szűkebben vett kisebbségi kérdéskör mellett régiónk össztársadalmi identitás problémáit is képesek összetettségükben bemutatni.

Lapunk szerzői többségükben doktoranduszok, fiatal kutatók a határom innen és túlról. Törekszünk arra, hogy minél több nem magyar nemzetiségű szerzőtől közöljünk cikkeket, tanulmányokat, így is elősegítve egymás nézeteinek alaposabb megismerését. Rendszeresen adunk ki tematikus számokat, ahol kiválasztott témákat egy-egy különszerkesztett blokkban foglalják össze az általunk felkért szerzők írásai. Véleményem szerint mostanáig a balkáni nemzetépítési folyamatoknak és a visegrádi országok együttműködésének szentelt tematikus számaink igazolták vissza leginkább szerkesztőségi elképzeléseink megalapozottságát.

Folyóiratunk eddig megvásárolható volt a legfontosabb budapesti könyvesboltokban, néhány vidéki egyetemi városban, illetve előfizethető a szerkesztőség címén. Reményeink szerint azzal, hogy honlapunkon is olvasható lesz néhány fontosabbnak tartott írás a legfrissebb számainkból, a nyomtatott példányok iránti kereslet is tovább növekszik.

Kedves olvasók, tartsanak velünk, olvassák folyóiratunkat, böngésszenek a honlapunkon és törődjenek a határokat túlélő kisebbségekkel.

A főszerkesztő

szerzőknek szóló útmutató

Az eddig megjelentek tartalomjegyzéke:

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Impresszum

Búcsúzunk Lőrincz Csabától

Tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy 2008. március 14-én Lőrincz Csaba 49 évesen váratlanul megtért Teremtőjéhez.

Németh Zsolt Lőrincz Csabáról, Inforádió, 2008. 03. 19.
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-188177

Bíró Gáspár búcsúztató írása, Magyar Nemzet, 2008. 03. 20.
http://www.mno.hu/portal/549869

Lőrincz Csabától búcsúzunk , reakcio.blog.hu, 2008. 03. 20.
http://reakcio.blog.hu/2008/03/20/lorincz_csabatol_bucsuzunk

Tóth István: Lőrincz Csaba halálára, Kárpátalja Online Hetilap
http://www.karpatok.uzhgorod.ua/hetilap/v13.html

Búcsú Lőrincz Csabától (1959-2008)
http://www.hetivalasz.hu/cikk/0803/18218
http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=8191

Búcsúzunk Pénzes Évától

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány közleménye

Budapest, 2015. április 9.

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy

Pénzes Éva

2015. március 29-én megtért Teremtőjéhez.

Búcsúztató gyászmisére 2015. április 17-én (pénteken) 13.00-tól kerül sor Budapesten az Országúti Ferences Plébánia kápolnájában. (Cím: 1024 Budapest, Margit körút 23.)

Örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint

2015. április 18-án (szombaton) 14.00 órakor helyezik szülőfalujában, a deméndi temetőben (Deménd – Demandice, Szlovákia).

Pénzes Éva 1992-től közel húsz éven át segítette a Pro Minoritate Alapítvány munkáját. A Pro Minoritate folyóirat szerkesztőségében szervezői feladatokat látott el. Aktív részese volt az ún. bálványosi folyamatnak: szervezője volt a Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek, részt vett a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, majd a Szlovákiai Nyári Szabadegyetem megalapításában, és szervezői munkájával segítette a határon túli magyarokkal kapcsolatos rendezvények, konferenciák megvalósítását.

Isten nyugosztalja! Hozzátartozóinak és barátainak Isten adjon vigasztalást!

Pénzes Éva emlékét, elkötelezettsége, munkabírása, derűje és kedvessége példáját megőrizzük.

Közlemény letöltés

Gyázjelentés letöltés