A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány tevékenységi köre széles: nyári szabadegyetemeket, szakmai napokat, konferenciákat, fesztivált szervez, negyedévenként megjelenteti a Pro Minoritate című folyóiratot, valamint könyvsorozatot ad ki.


Kiadványaink

Az Osiris Kiadóval közösen jelenik meg a PRO MINORITATE KÖNYVEK sorozat, az eddigi könyvek mindegyike a kisebbségpolitikával vagy a kisebbségi lét problematikájával foglalkozik. Ez idáig hét kötet jelent meg a sorozatban, legutóbb Grúber Károly "Európai identitások: régió, nemzet, integráció" című munkája.

A PRO MINORITATE FOLYÓIRAT első száma 1991-ben jelent meg, a II. Bálványosi Nyári Szabadegyetem idején. 1999 óta új főszerkesztővel és szerkesztőbizottsággal, megújult formátummal, évi négy alkalommal jelenik meg, a régi lap legjobb hagyományait folytatva. Lapunkban rendszeresen foglalkozunk a határon túli magyarság politikai és kulturális életével, a szomszédos országok népeinek történelmével és aktuális törekvéseikkel, illetve folyamatosan törekszünk tágabb régiónk, Közép- és Kelet-Európa politikai helyzetének elemzésére. Szerzőink többségükben doktoranduszok, fiatal kutatók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok és nem magyarok. Tudatosan törekszünk arra, hogy minél több külföldi szerzőtől közöljünk cikkeket, tanulmányokat, így is elősegítve egymás nézeteinek alaposabb megismerését.

Rendezvényeink

Alapítványunk minden évben NYÁRI SZABADEGYETEMEKET szervez Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és Szlovákiában, a közép- és kelet-európai népek közötti kapcsolatok erősítésének, a történelmi múltban gyökerező, elsősorban nemzeti konfliktusok oldásának szándékával. A rendezvények célja olyan nyitott fórum biztosítása, ahol a kisebbségben élő magyarok, anyaországbeliek, valamint a szomszédos államokban élő többségi nemzet fiataljai találkozhatnak, és az aktuális társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális történésekről, a felmerülő problémákról és ezek megoldási stratégiáiról beszélgethetnek. Minden témához több előadót (politikusokat, független szakértőket) hívunk meg, alapvető szempont, hogy az illető ország többségi és kisebbségi képviselőinek véleménye, illetve egy-egy magyarországi vélemény hangozzon el. A Kárpát-medencében élő népek közeledését szolgálva célunk az együttgondolkodás. Ugyanakkor figyelmet fordítunk arra is, hogy táborainkban a délelőtti és délutáni kerekasztal-beszélgetéseket tartalmas esti kulturális programok kövessék, amikor hazai és helybéli zenekarok, hagyományőrző együttesek, színjátszó csoportok lépnek fel.

2002-ben társszervezőink aktív közreműködésével kerül megrendezésre a X. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem (2002. július 3-7.), az I. Vajdasági Nyári Szabadegyetem (2002. július 4-7.), valamint a XIII. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor (2002. július 21-28.).

Alapítványunk 2003. február 12-én hetedik alkalommal rendezi meg a CSÁNGÓ FESZTIVÁLT, melynek fővédnöke Orbán Viktor. A rendezvény alapvető célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul gazdag népművészetének és néphagyományainak bemutatása a hazai és a nemzetközi közönség számára. Fesztiválunkkal szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat színpadi produkció keretében. A műsort követő, hajnalig tartó táncház keretében pedig a nézőközönség tevékeny részesévé válhat e kultúrának megtanulva a csángó magyar táncokat, melyhez a moldvai és gyimesi hagyományőrző csoportok nyújtanak segítséget. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos bemutatók mellett a kortárs művészetek eszközeivel is bepillantást nyújtsunk a csángó kultúrába. A Csángó Bálon ezért fényképészek, textil- és iparművészek állítják ki a csángó kultúrkörből merített munkáikat.

Rendezvényünk nagy érdeklődésnek és népszerűségnek örvend: az eddigi Csángó Bálokon évente mintegy 3000 érdeklődő vett részt, köztük a magyar társadalom, a gazdaság, a kultúra és a politika számos jeles képviselője.

Konferenciák


Egyéb tevékenység

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány keretei közt működik a MOLDVAI CSÁNGÓ MAGYAR BIZOTTSÁG, amelynek elsődleges feladata a moldvai csángó magyar identitás és kultúra megőrzését szolgáló stratégia kialakítása. A fenti célok megvalósítása érdekében a Bizottság ajánlások és állásfoglalások kiadásával kívánja segíteni a Magyar Köztársaság moldvai csángó magyarok ügyében illetékes állami szerveinek, tudományos intézményeinek, társadalmi szervezeteinek, valamint hírközlő szerveinek munkáját.

Alapítványunk működteti a www.csango.hu HONLAPOT.

TÁMOGASSA ÖN IS A KISEBBSÉGEKÉRT PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNYT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL! ADÓSZÁMUNK: 18169177-1-41.